24 Månaders Garanti

Garantiinformation

Tack för att du väljer Nödlivet för dina inköp. Denna begränsade garanti är giltig för alla fysiska produkter som köpts från Nödlivet.

Omfattning av Garantin

Denna garanti täcker defekter i material och tillverkning under garantitiden. Om en produkt visar sig vara defekt på grund av dessa orsaker, kommer Nödlivet att antingen reparera eller ersätta den utan kostnad.

Åtgärder vid Defekter

Nödlivet kommer att reparera produkten kostnadsfritt med nya eller renoverade delar. Om produkten inte kan repareras, kommer vi att skicka en ersättningsprodukt utan extra kostnad.

Garantitid

Garantitiden för produkter köpta från Nödlivet är 24 månader från inköpsdatumet. 

Undantag från Garantin

Denna garanti täcker inte skador som orsakats av användarförhållanden, felaktig användning eller yttre skador som inte beror på material- eller tillverkningsfel.

Hur du Använder Garantin

För att använda garantin, vänligen kontakta oss för att identifiera problemet och hitta den bästa lösningen.

Kontakt för Garantiservice: Info@nodlivet.se